arkaplan

KURSİYER ŞARTNAMESİ

T.C.
NEVŞEHİR BELEDİYESİ
KAPADOKYA EĞİTİM MERKEZİ
(KAPEM)

KURSİYER İÇİN ZORUNLU ESASLAR

1- Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan KAPEM’de tüm hizmetler ücretsizdir. Kursiyer ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.
2-Kayıt yaptırılan kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz olarak ders süresinin 1/5’inden fazla devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir. Mazeretsiz olarak devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, takip eden öğretim döneminde, aynı kurslarımıza kayıt yaptıramaz.
3-KAPEM, eğitim dönemi sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kurumca belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere “Kurs Bitirme Belgesi / Sertifikası” verir. Ancak, devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer, kayıtlı olduğu dönem için belge alma hakkını kaybeder.
4-Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.
5-KAPEM, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Bu etkinliklerde sergilenen öğrencilere ait eserlerin, güvenliğini temin eder. Kursiyer ürettiği ürünleri KAPEM’in düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. KAPEM söz konusu sergilerinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer vermekte serbesttir.
6-KAPEM, eğitimci, idareci ve kursiyerlerinin kültürel donanımını artırmak ve onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla seminerler düzenlemektedir. Kursiyerler KAPEM tarafından düzenlenen genel ve kurs merkezli seminerlere katılmakla yükümlüdür.
7-KAPEM’de bir kursiyerin aynı dönem içerisinde kurs merkezleri farklı bile olsa, sadece bir branşta eğitim alması asıl olmakla birlikte, kontenjan müsait olduğu takdirde ikinci bir branşta eğitim alınabilir.
8- KAPEM, kursiyerlerinin eğitim sırasındaki görüntülerini ve ürettikleri eserlerin resim video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanıma sahiptir.
9-Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim-öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler, uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar KAPEM’in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.
10- KAPEM’in tatil günleri; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 TEMMUZ, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir. KAPEM’in bu tatil günlerinde kursiyeri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.
11-Kayıt yaptıran bütün kursiyerler yukarıda beyan edilen bütün esasları peşinen kabul etmiş sayılır.

Celal KORKMAZER
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Yukarı