Vizyonumuz

Eğitilmiş insan, eğitilmiş toplumdur. ilkesinden yola çıkarak insanımızı çağın gerektirdiği sosyal, kültürel ve teknolojik bilgi ile donatmak, istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamaktır  

Misyonumuz

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmek ve insanımızın sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlamaktadır.  

Kapem'in Amacı

KAPEM (Kapadokya Eğitim Merkezi) halkın sosyal yaşantılarında karşılaştığı sorunların eğitim ile çözülmesini amaç edinen bir merkezdir. Merkezimiz günümüz şartlarında üreticilere, turizmcilere, küçük işletme sahiplerine, vasıfsız kişilere, kendilerini geliştirmeyi düşünen kitlelere ve toplumda istihdam alanında yer bulamayan kişilere, yeni bilgi ve beceriler kazandırarak bu kişilerin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden daha aktif olmalarını hedeflemektedir. KAPEM Projesi bu amaçla; •  Mesleki Eğitim •  İletişim ve Teknoloji •  İstihdam Danışmanlığı ve Yönlendirme •  El Becerileri Kazandırma ve Geliştirme adı altında 4 ana başlıkta toplanmıştır. KAPEM'de bilgisayar, İngilizce,AB proje   eğitimi ,çocuk bakıcılığı, diksiyon ve beden dili, makine nakışı, giyim, el sanatları, mefruşat, almanca, enstrüman, halk oyunları alanlarında eğitimler verilecektir. Projedeki eğitim alanları istihdam alanında yer bulamayan kişilerin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle hedef kitlenin istekleri doğrultusunda belirlenmiştir.    

Biz Kimiz

KAPEM ( KAPADOKYA EĞİTİM MERKEZİ) 2005 yılında A.B. fonlarından alınan hibe ile Yeni Fırsatlar Programı projesinden yararlanılarak hazırlanmıştır.Proje süresinin 2006 yılında bitmesi ile sürdürülebilirliği Nevşehir Belediyesince 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14.maddesine dayanılarak sağlanmaktadır. Kurslarımız tamamen ücretsiz olup 4 ay sürmektedir.Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan ve devamsızlığı bulunmayan kursiyerlerimize Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Müdürlüğü onaylı sertifika verilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği onaylı Dünya da 146 ülkede geçerli olan E.C.D.L. ( EUROPEAN COMPUTER DRİVİNG LICENCE- AVRUPA BİLGİSAYAR YETKİNLİK SERTİFİKASI) vermeye Türkiye de yetkili ilk il belediyesi olan Nevşehir belediyesi dir. Eğitimlerimiz halktan gelen yoğun talepler doğrultusunda alanında yetkin öğretmenlerimizle çeşitli branşlarda, kursiyerlerimizin memnuniyeti ve ders kazanımları esas alınarak devam etmektedir.

+90 (384) 213 86 93
Karasoku, Atatürk Blv. No:34
info@kapem.org

Telif Hakkı Gizlidir.Kapem